Pielęgnacja zieleni


Od projektu do wykonania, ze stałą usługą pielęgnacji zieleni.

Przygotowanie podłoża pod trawnik (zerwanie darni, wyrównanie terenu)    m2        12,00 zł

Rozłożenie siatki na krety (m+r)                                                                                            m2         8,00 zł

Założenie trawnika z siewu na przygotowanym podłożu (m+r)                         m2         5 – 10 zł                                                             

Założenie trawnika z rolki na przygotowanym podłożu                                        m2         22 – 30 zł                                                    

Dowiezienie i wyrównanie ziemi                                                                                           tona      100,00 zł 

Przygotowanie podłoża pod rabaty (zerwanie darni odchwaszczenie)                  m2         18,00 zł 

Koszt sadzenia roślin                                                                                                                 30-50% ceny roślin                            

Ułożenie ekobordów (m+r)                                                                                                      1 mb     24,00 zł         

Ułożenie obrzeża z kostki granitowej (m+r)                                        1 mb     35,00 zł                                                                 

Ułożenie obrzeża z kostki brukowej (cena bez kostki)                                                  1 mb     35,00 zł 

Rozłożenie agrowłókniny i przyszpilenie (m+r)                                           m2         18,00 zł     

Wypełnienie rabat sosnową korą ogrodową (m+r)                                                         m2          24,00 zł                            

Wypełnienie rabat kamienną korą ogrodową (m+r)                  m2          75,00 zł      

Wywóz odpadów organicznych (worek 120 litrów)                                                        szt.         8,00 zł

Przyczepa (6 m3)                                                                                                                          szt.         300,00 zł                                                            

Koszt założenia instalacji nawadniania ogrodu - liczony indywidualnie                                      

Roboczogodzina ogrodnika                                                                                                     rb/h       40-50 zł

Cięcie żywopłotu:                                                                                                                       

- do wysokości 1,5 m                                                                                                                  mb         6 – 9 zł                                              

- na wysokość 1,5 – 3 m                                                                                                            mb         9 – 15 zł                           

Czyszczenie kostki:                                                                                                                     

- czyszczenie kostki brukowej                                                                                                m2          7 – 12 zł                                                  

- czyszczenie kostki granitowej                                                                                             m2          10 – 15 zł                                                          

- impregnacja hydrofobowa                                                                                   m2          6 – 10 zł  

- fugowanie piaskiem lub miałem granitowym                                       m2          2 – 3 zł                                                          

Usługi projektowe 

Projektowanie ogrodów

Konsultacje w sprawie urządzenia ogrodu                                                                      rb/h          80,00 zł                    

Projekt ogrodu:                                                                   

- do 100 m2                                                                                                                                   600,00 zł                            

- 101-500 m2                                                                                                                                600 - 1 200 zł                      

- 501-1.000 m2                                                                                                                            1 200 – 1 800 zł    

- 1.001-1.500 m2                                                                                                                        1 800 – 2 300 zł

- 1.501–2.000 m2                                     2 300-2 700 zł                    

- pow. 2.000 m2                                                                                                                            cena do uzgodnienia                      

dodatkowo:

- jednorazowa pielęgnacja ogrodu                                                                                       od 450 zł

- koszenie trawy                                                                                                                           15-25 gr m2

- renowacja trawnika                                                                                                                  3 zł m2

- nawożenie trawnika                                                                                                                 50 gr m2 + nawóz

- opryski chemiczne                                                                                                                   10 zł za 1 litr cieczy roboczej

- malowanie konstrukcji drewnianych                                                                                od 10 zł m2 + impregnat